Pondělí, 5 června, 2023
- Komerční sdělení -spot_img
DomůBydleníZábor veřejného prostranství

Zábor veřejného prostranství

Chcete rekonstruovat byt nebo celý dům v Praze a ve velkých městech? Nebo jenom přistavět kontejner a vyklidit půdu? Nebo opravit fasádu, vyčistit okapy? Ke všemu potřebujete zábor veřejného prostranství. Všude po ulicích se pohybují lidé, jezdí auta. Proto záborem veřejného prostranství omezujeme běžný každodenní ruch všech měst. Zábor veřejného prostranství je tedy nutno regulovat a povolovat za určitých podmínek. V drtivé většině případů je zábor prováděn na pozemcích ve vlastnictví obce a tedy na pozemcích jiného vlastníka než zájemce o zábor veřejného prostranství.

Legislativa záboru veřejného prostranství

Zábor veřejného prostranství je natolik důležitá věc, že byl ukotven a definován v zákoně, v našem případě se jedná o zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona postupně vydávaly jednotlivé obce vlastní vyhlášky týkající se problematice záborů. V Praze vydalo Zastupitelstvo hl.m. Prahy obecně závaznou vyhlášku č.5/2011 Sb., hl.m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů, kde se zavádí poplatek za užívání veřejného prostranství. Vyhláška předepisuje konkrétní sazby poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti a určuje příslušnost k řízení o poplatku a určuje místa v Praze, která podléhají poplatku. Příslušnost k řízení o poplatku je svěřena příslušným úřadům městských částí.

Za zábor veřejného prostranství platíme dvakrát

Zábor veřejného prostranství podléhá tedy uzavření nájemní smlouvy s vlastníkem pozemků nebo jejich správcem a podléhá i místnímu poplatku z titulu veřejného prostranství. Tyto dvě částky je nucen zaplatit zájemce o zábor veřejného prostranství. S orientací v legislativě a na příslušných úřadech jak po stránce legislativní, tak po stránce technické s vlastním návrhem záboru veřejného prostranství Vám pomohou odborníci na webových stránkách www.zabory.cz.

Nestavební zábory veřejného prostranství

Zábor veřejného prostranství slouží nejenom ke stavebním účelům, ale můžeme o něj požádat i z důvodu zřízení předzahrádky nebo i v případě umístění prodejního stánku. Ve všech případech je postup obdobný s tím, že v případě nestavebních záborů je třeba požádat o vyjádření příslušného památkového úřadu. V tomto případě musíme počítat s nárůstem potřebné doby na vyřízení záboru veřejného prostranství. V této souvislosti je třeba připomenout, že nelze zřídit zábor veřejného prostranství, jehož předmětem je umístění reklamy nebo konání reklamní prezentace. Zákaz konání veškerých akcí spojených s reklamou na území hl.m. Prahy je podrobně popsán v Nařízení MHMP č.26/2005, ve znění dalších nařízení.

 

info@press-media.cz
info@press-media.cz
Tiskové zprávy pro Vás vydává Press Media - info@press-media.cz
- Komerční sdělení -spot_img

Most Popular

Recent Comments